top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraIGNITE projekt

"V tichu, kde budeš jen ty a Já, budu měnit tvé srdce" - Ježíš

Aktualizováno: 2. 1. 2020

Chceš se setkat s Ježíšem? Hledej ticho.


Když přestaneme zaměstnávat mysl neustálým posloucháním zbytečností, vedením hovorů o nepodstatných věcech a rozumováním, jak a co a kdy bych měl dělat nebo jak by mělo být, hladina tvého nitra se zklidní a začne se v ní odrážet nebe.


Naučíš se slyšet tichý hlas nebeského Přítele, který ti šeptá věci opravdu důležité.


Řekne ti, že jsi přijímán/a a milován/a právě takový/á, jaký/á opravdu jsi, a ne jak se snažíš vypadat.


Dovolí ti být nedokonalý/á a slabý/á, protože ti bude utěšující náručí a nedobytnou tvrzí.


Dovolí ti být osamělý/á, abymohl vyhledat a zůstat u tebe.


Dovolí ti vypadat tak, jak tě stvořil, bez líčidel a přikrášlování. Ty jsi totiž pro Něho ta nejkrásnější. Ty jsi stvořen k Jeho obrazu.


Dovolí ti být posmutnělý/á, aby mohl vyvolat úsměv na tvé tváři. To si vyhradil pro Sebe.


Jistě jsi poznal/a, že nenacházíš u člověka všechno, po čem toužíš a co očekáváš. Ale tento Přítel si neklade podmínky, aby ses Mu zalíbila, abys byl hoden Jeho přátelství. Stačí, když se k Němu obrátíš – sestoupíš do tiché zahrady své duše, kde On tě očekává.


"Nauč se poslouchat Můj hlas. Vyhledávej Mne, tuž po Mně, neboj se ticha a samoty, vždyť tam Mne nalezneš. Pojď, Milovaný/á – půjdeme do zahrady. Smím vedle tebe sedět v autobuse? Pozvi Mne sem, zvi Mne všude. Nebudeš už sám, máš přece Mne. Já ti dám radost, kterou ti lidé dát nemohou. Já tě ujistím o svém zalíbení v tobě. A když ti snad přijdou pochybnosti, zda k tobě skutečně hovořím? Může snad žena zapomenout na své dítě? I kdyby ona, Já ne. A Já Jsem ti dal život, a stále ti ho budu dávat, život v plnosti, život v důstojnosti, život plný štěstí, neboť Jsem zde s tebou." - JežíšVaše sestra Helenka

žena naplno oddaná milující Boží lásce, právě v noviciátu, sestra 6ti sourozenců, se srdcem hořícím pro slabé a lidi bez domova

44 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page