top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraIGNITE projekt

Sebeovládání - klíč k lásce

Aktualizováno: 2. 1. 2020

Zní to jako těžké téma - sebeovládání. Věnuje se tomu ještě vůbec někdo dnes? Může to být důležité pro můj život?​ Není to zbytečné?

Proč se tak moc potřebujeme naučit sebeovládání?

Skoro všechno se v životě potřebujeme napřed ​učit​. Komunikaci, lásce, trpělivosti. Jestli vidíš, že ve svém životě moc sebeovládání nezažíváš, nevzdávej to.


Sebeovládání je ​ctnost​. Je to něco dobrého, co ale nepřijde zadarmo. Jako když cvičíš sval. Postupnou prací může růst a nicneděláním skoro zmizí. Je to jako když chceš vypěstovat zeleninu - musíš ji zalévat a vytrhávat plevel. Sebeovládání je ale také ovoce.

“Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a ​sebeovládání​.” Gal 5:22-23

Chci Ti tedy hned říct - pokud toužíš poznávat Boha, žít s Ním a následovat Ježíše, potřebuješ Ducha svatého​.

“Kdo nemá Ducha Kristova, ten není Jeho” Řím 8,9

Pokud chceš přijmout Ducha svatého do svého života a do svého srdce opravdu celého, musíš mu dovolit, aby byl takový, jaký On je, se vším. On je gentleman a nebude Tě do ničeho nutit, ale tiše klepat.

A Duch svatý je nejenom ​Duch synovství, lásky​, ​moci​, ​radosti… ​ale i ​sebeovládání​. Nemůžeš růst v Jeho lásce, nadpřirozené moci, radosti a nechávat se jím vést, pokud nebudeš chtít růst ve ​zdrženlivosti​, v ​zodpovědnosti​, v ​sebeovládání ​svého života, těla, myšlenek. Nemůže Ti dát víc sebe, pokud se nedokážeš ovládat. Jinak by to nemohlo přinést dobré věci, ale pýchu a zranění druhých.


Cílevědomý život

Určitě chceš ve svém životě ​zažívat svobodu​. Teď ti prozradím jednu velkou pravdu:

svoboda neznamená dělat cokoli. ​Skutečná svoboda je být svobodný a schopný dělat to, co je správné.


Proč si myslím, že je to pravda?​ ​Za prvé proto​, že Ježíš říká, že každý, kdo hřeší, ​je otrokem​ hříchu. A říká, že když nás On osvobodí, jsme skutečně svobodní. Jsme svobodní abychom znovu hřešili? Ne. Abychom tedy dělali cokoli? Ne.


Za druhé proto​: i když začneš objevovat kousky z toho, co by naplnilo Tvůj život, co bys chtěl dělat, čemu se věnovat, k čemu Tě Bůh stvořil a povolal, pravděpodobně přijde chvíle, kdy ​zjistíš, že to není jednoduché. Že všechno stojí úsilí, čas, vztahy, roky práce. Že Ti to​ nespadne samo do klína.


Potřebuješ něco, co Ti umožní dělat to podstatné a nedělat to, co nechceš. ​Zjistíš, že potřebuješ taky sebeovládání.

Jedna cesta, jak nedělat to, co nechceš, ​je skutečně dělat to, co dělat chceš.


Potřebuješ se tedy vrátit, nebo objevit, jak si ve spolupráci s Bohem ​naplánovat​ ve svém životě, ve svých ​dnech,týdnech a měsících ​ to, čeho chceš dosáhnout, to, co je pro tebe​ skutečně ​důležité​, a držet se toho.


Zranění nám brání ve svobodě


Proč nedokážeme vždycky jednat tak, jak bychom při nejlepších úmyslech chtěli? Jeden z důvodů, o kterém se méně mluví, spočívá v našem zraněném srdci.


Všichni často prožíváme, že něčemu rozumíme, chceme to, ale přesto prožíváme opak, děláme opak. Chceme jít, ale naše srdce nám nedovolí. Chceme odpustit, ale naše srdce je plné hněvu a bolesti. Chceme se pustit do nějaké činnosti, ale hluboký strach a nejistota nás vede k odkládání a vyhýbání se nepříjemné situaci.

Proč tomu tak je?


Můžeš vytrénovat svou vůli, tvořit si návyky a schémata a plány, které Ti pomohou kráčet správným směrem. Bude ale velmi těžké se pohnout, dokud se nezačneš zabývat tím,​ co je ve Tvém srdci.


Hluboko ve Tvém srdci totiž mohou být napsaná “pravidla​”​, které do hloubky ovlivňují tvůj život a rozhodování​. Některá jsou dobrá, ale většina z nich pochází z různých zranění a bolestivých situací, zejména z našeho dětství, a nemůžeme za ně.


Například​ u člověka, který měl velmi kritického otce, může být takovéto pravidlo: ​“Nikdy nic neudělám dost dobře​.​​ Tento člověk má potom obrovské problémy se do něčeho v životě pustit nebo něco dokončit (ze strachu, že to nebude dost dobré).


Co s těmito pravidly?


První krok je, že nějaké zranění a pravidlo v srdci rozpoznáš. Uvědomíš si, že je to lež, a rozhodneš se tomu nevěřit. Pak můžeš hledat kořen, zranění, ze kterého to vyšlo, a ze srdce odpouštět člověku, který Ti to způsobil. Hledat Boží pravdu na místo té původní lži. Uvidíš, že Tvoje nitro může být uzdravené a ve svém chování zažiješ novou svobodu.

Člověk v předchozím případě by mohl ze srdce ​odpustit svému otci​, že pro něj nikdy nebyl dost dobrý, a ​přijmout pravdu​, že Bůh Otec ho vidí ​jako​ ​velmi dobrého​ (Gen 1:31)​ ​a dostatečného.

Vždy je vhodné mít zralého přítele nebo člověka, který Tě duchovně doprovází, aby Ti byl v tomto procese odpouštění nablízku. Zvlášť, pokud jsi prožil/a těžké věci - může ti pomoci vyhledat křesťanské poradenství a modlitbu. Bůh Tě ale skutečně může uzdravit a osvobodit! Můžeš se postupně učit žít v Jeho lásce a ne podle strachů a lží.


Hřích nám brání ve svobodě


Druhá věc, která nám brání se ovládat, jsou naše vlastní hříchy, a zejména špatné návyky, které nás v nich podporují.

Hříchy a falešné útěchy​, které máme ve svém životě, souvisí taky se zraněními, které v nás Bůh postupně uzdravuje. Duch svatý nám dává sílu nepodlehnout tomu, k čemu nás táhne naše tělo, jak říká jasně písmo v Gal 5,16. Proto se neboj ​neustále vyhledávat Boží milosrdenství a sílu bojovat ve svátosti smíření a v modlitbě.​ (Falešné útěchy jsou věci, které vyhledáváš pro potěšení na místo Boží lásky a ve skutečnosti Ti ubližují, např. hodiny scrollování, alkoholismus, drogy, sex).

“Chci říci: žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost” Gal 5,16

Zároveň potřebuješ vynaložit úsilí, aby rostlo Tvoje sebeovládání, jako rostlinka o kterou se staráš, a dokázal/a jsi říct ne. ​Protože Tvoje ano může být jen tak velké, jaké je Tvoje ne. Neboj se hledat, kde Tvoje návyky ke hříchu začínají, co je spouští? Kdy se to děje? A pracovat na sobě. Plánovat to, co chceš dělat, aby nebyl prostor na to, co dělat nechceš.


Snad jsem Ti dal dost podnětů k přemýšlení! A odpověděl na počáteční otázku!


Neboj se s Otcem plánovat svůj čas, cíle a priority. Neboj se stát za svými rozhodnutími, pomalu vytvářet správné návyky. Buď se sebou trpělivý! Pokud se v něčem nedokážeš změnit, hledej u Boha uzdravení pravidel a zranění ve svém srdci. Přinášej Mu a vyznávej své hříchy a selhání, nechávej se proměnit Jeho láskou.


Člověkem s pevným charakterem se nerodíme, ale stáváme.​ Trvá to roky. Proto se můžeš rozhodnout už dnes, že se chceš naučit ovládat a začít po malých kouscích. Přinese to obrovské ovoce. :)Váš Jenda


138 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page