top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraIGNITE projekt

"Múdrosť. On je rozhodnutý nám ju dať." - aneb Jany Poláčik o Božím pohledu na moudrost!

Aktualizováno: 2. 1. 2020

Aká je tvoja úloha na tomto svete? Prečo žiješ? Keď sa pozrieš na našu planétu Zem, na spoločnosť, na školu alebo svoju rodinu - je niečo, čo by si zmenil? Trápi ťa naša znečistená planéta? Mrzí ťa, že vidíš vojny a rozbroje medzi národmi, korupciu a nespravodlivosť v politike? Máš túžbu pomôcť mladým ľuďom, ktorí sa topia v depresiách? Je ti smutno, keď vidíš bezdomovca na ulici, rozpadnuté rodiny a narušené medziľudské vzťahy? Pokiaľ nie si spokojný s tým, ako to je, je to dobre! A vieš čo? Pravdepodobne TY si povolaný priniesť zmenu práve do tej oblasti, ktorá ti najviac vadí! Možno ako odvážny politik, spravodlivý sudca, učiteľ v škole s horiacim srdcom, alebo milujúca matka rodiny. Keď si myslíš, že je to príliš ťažké, alebo nemožné, chcem ti povedať, že Boh ti dal do srdca túžbu zlepšiť veci okolo teba. A On ti chce dať aj dostatok všetkého, čo potrebuješ, aby si to zvládol.


Poznáš ten pocit, keď...

je pred tebou problém, a ty si s ním vôbec nevieš rady? Cítiš sa bezmocne a nevieš ako reagovať. Zažil si to, keď si po rozhovore s iným človekom uvedomíš, že niektoré slová, ktoré vyšli z tvojich úst neboli úplne správne? Povieš si, že bolo lepšie mlčať, alebo použiť iné slová. Alebo máš skúsenosť, že si urobil rozhodnutie alebo skutok, ktorý si neskôr ľutuoval? Ja áno! Tak často sa pristihnem pri tom, že si poviem niečo ako: "To, čo som urobil nebolo až tak múdre..."


Áno, sme ľudia,...

a je prirodzené robiť chyby. No zároveň sme stvorení na Boží obraz. Sme stvorení pre to, aby sme boli ako Ježiš. Našou úlohou je podmaniť Zem a premeniť ju na Raj. Priniesť Nebo na Zem. Božia vôľa je, aby na Zemi bolo tak, ako je v Nebi. A presne preto žiješ. Preto máš v srdci túžby a sny zlepšovať a objavovať.Obdivujem J e ž i š a. Keď chodil po tejto Zemi a videl, že niečo nie je s Nebeským poriadkom, zmenil to. Utíšil búrku, pretože v Nebi nie je búrka a strach. Nasýtil zástupy hladných ľudí, pretože v Nebi nie je hľad. Uzdravil každú chorobu, a kriesil mŕtvych, pretože v Nebi nie sú choroby a smrť.V Biblii je tak veľa príbehov, kde sa Ježiš nachádzal uprostred ťažkých rozhodnutí, nespravodlivých obvinení, zúfalých situácií a provokačných otázok zo strany zákonníkov. Jeho reakcie boli vždy plné lásky a múdrosti. Napríklad, keď sa ho pýtali či je správne platiť dane cisárovi, mali pripravenú na neho pascu. Buď bude súhlasiť s útlakom Rímskej ríše, alebo bude rebelom, ktorý nerešpektuje svetské autority. Ježišova odpoveď ich ale dostala: "Dávajte čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu!" [Lk 20]. Keď sa ho pýtali, ako je to s manželstvom, a či je v pohode rozvádzať sa, vysvetlil, ako to Boh pôvodne zamýšľal s mužom a ženou.


Keď hovoril a učil, všetci žasli nad jeho múdrosťou, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.


Wou! Toľko múdrosti v Ježišovom živote!

Fascinujú ma aj ďalšie postavy v Biblii. Šalamún, ktorý sa vďaka múdrosti stal jedným z najslávnejších kráľov histórie ľudstva, prorok Daniel, ktorý napriek väzeniu u kráľa Nabuchodonozora ostal verný Bohu a získal si priazeň u kráľa, alebo Jozef, ktorého faraón vďaka múdrosti povýšil z väzenia a vymenoval za najvyššieho správcu Egypta, Judita a Ester, ktoré odvážne prišli pred kráľa a riskovali svoj život, aby zachránili národ a životy iných.Čo odlišovalo Ježiša a ďalších výnimočných Božích mužov a ženy od ostatných ľudí? Múdrosť, ktorá vychádzala z ich vzťahu s Bohom.


Som presvedčený, že každý z nás potrebuje múdrosť. Ona nám dokáže zjednodušiť život, pomôcť v ťažkých situáciách a v rozhodovaní. Múdrosť nám pomôže odpovedať na otázky a zaujať postoj na kontroverzné témy. Múdrosť nám zabezpečuje priazeň u ľudí. Božia múdrosť spôsobuje úžas v ľuďoch, dáva moc a autoritu našim slovám.


A k o z í s k a ť m ú d r o s ť ?


Teraz si možno povieš: To je síce pekné, ale ja nie som Ježiš ani Šalamún. Som iba obyčajný človek, a takúto múdrosť malo len pár vyvolených. Dovoľ mi vyviesť ťa z omylu. Ježiš prišiel na túto Zem práve preto, aby tebe a mne ukázal, ako má žiť človek. Povedal, že ak v Neho budeme veriť, budeme robiť to, čo On, a ešte väčšie veci [Jn 14,12]. Pravdou je, že bez Neho to nezvládneme. Ale dobrou správou je, že On je tu pre nás a pomôže nám, ak o to stojíme. Mám pre teba tri jednoduché rady, ako získať múdrosť.


1. Múdrosť prichádza cez vzťah s Bohom.


Čítať Bibliu a poznať Božie Slovo je absolútna nevyhnutnosť pre získanie múdrosti. Napriek tomu to nie je všetko, a Božiu múdrosť to samo o sebe neprináša. Farizeji a zákonníci v Ježišových časoch mali dokonale naštudovaný zákon. Ale chýbal im vzťah s Autorom zákona.


Boh chce dať múdrosť každému. Aj tebe. Boh sám je múdrosť, a preto keď dáva, dáva múdro. Dáva ju tomu, kto o ňu naozaj stojí. A dáva ju vo vzťahu. Tomu, kto pozná Jeho srdce. Kto ho počúva. Tak ako dobrý otec dáva tie najlepšie veci čo má tomu, s kým sa vzájomne dobre poznajú. Vzťah s Bohom v nás zároveň spôsobuje úžas, obdiv a bázeň pred Ním.


Prvým krokom k múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť. [Prísl 9,10]

Múdrosť od Boha prichádza spolu s úctou a bázňou pred Bohom a zo vzťahu s Ním. Boh ťa dnes pozýva do vzťahu. V intímnom a dôvernom priateľstve s tebou ti bude dávať múdrosť. Stane sa ti, že odrazu ti dá zmysel úryvok z Biblie, alebo budeš počuť Božie slová a odpovede na otázky ktoré máš. A ako vieš, že to bolo od Boha?


Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým čistá, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky. [Jak 3]

Jeho slovo ti dokonale zapadne do tvojej situácie. Budeš vedieť, že to nebolo z teba. Budeš v tom mať pokoj a istotu. Prežiari každé skryté miesto v tvojom srdci. Vzbudí v tvojom srdci obdiv, úžas a bázeň.


Ja si často poviem: "Wou Bože! Ty si tak úžasný génius! Tak toto by mi nikdy nenapadlo! Naozaj nechápem a obdivujem tú múdrosť!"


Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť; je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť. [Ž 139]

Tip:


Nedávaj Bohu hranice svojimi predstavami. Boh ti odpovie na to, čo potrebuješ, ale väčšinou úplne iným spôsobom než čakáš. Stalo sa mi, že som riešil zložitú situáciu v jednom vzťahu. Bol som presvedčený, že problém nie je na mojej strane. Myslel som si, že ma Boh podporí v mojej sebaľútosti. On mi ale veľmi citlivo ukázal, že to ja mám problém. Že moje srdce potrebuje zmenu. Urobil to tak láskavo a s tak obrovskou múdrosťou, že som sa zahanbil za tú všetku sebaľútosť a obviňovanie iných.2. Samota s Bohom a trpezlivosť


V žalme 51 sa píše:


V samote mi múdrosť zjavuješ [51, 8].

Často som zažil situáciu, kedy som mal potrebu blízkemu priateľovi povedať istú dôležitú a dôvernú vec. Čakal som ale na vhodný okamžik, kedy budeme sami dvaja, a nikto a nič nás nebude rušiť. Podobne aj Boh. Čaká na teba, kým sa rozhodneš vyhradiť si čas len a len pre Neho. A v tomto skrytom mieste ti bude zdieľať svoje srdce a zjavovať múdrosť.


Forma samoty môže mať rôzne úrovne. Je to čas tvojej osobnej modlitby každé ráno. Je to deň, ktorý si vyhradíš napríklad raz za týždeň alebo mesiac, aby si išiel do lesa a iba tak bol v samote s Bohom. Môže to ale byť aj celé obdobie, kedy síce chodíš do práce alebo do školy, ale vieš, že tvojou úlohou ešte nie je rozbehnúť kariéru a byť verejne viditeľný. Môže to byť čas, kedy si "single", a miesto s priateľom/priateľkou chodíš s Ježišom. Máš úžasnú príležitosť prijímať múdrosť zo vzťahu a v samote s Ním.


Ježiš ako 12-ročný učil v chráme a diskutoval s učiteľmi zákona. Už vtedy ho všetci počúvali, a žasli nad jeho múdrosťou a odpoveďami [Lk 2, 47]. Hoci už v 12 rokoch "na to mal", Jeho verejné účinkovanie začalo až vo veku 30 rokov. Čo robil Ježiš medzi tým? Prečo sa skrýval a nevystúpil verejne? Veľa toho nevieme, ale jedno je isté: Ježiš rástol v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí [Lk 2, 52].


Dokonca aj po krste v Jordáne sa utiahol na 40 dní do samoty v púšti. Keď Ježiš potreboval pre svoju múdrosť rásť v skrytosti s Bohom, o čo viac my.


Tip:


Nepodceňuj čas, kedy si sám s Bohom. Nie je to strata času. Nie si neefektívny! V múdrosti je sila:


Múdrosť dáva múdremu väčšiu silu, než akú majú desiati vladári v meste. [Kaz 7].

Ak si "single", a ešte vieš, že na chodenie nie je čas, alebo neprišiel muž, ktorý by bojoval o tvoje srdce, nestrácaj čas lamentovaním a zúfalstvom.


Ak si vo vzťahu s Ježišom, nič nestrácaš, práve naopak. Boh ti zjavuje svoju múdrosť v samote.3. Túžba po nej


Keď kráľ Šalamún prebral kráľovstvo po svojom otcovi Dávidovi, mal možnosť vybrať si od Boha čo len chcel. Slávu, moc, bohatstvo. On si žiadal múdre srdce. Bohu sa to tak zapáčilo, že mu dal aj všetko ostatné. Stal sa najslávnejším kráľom histórie Izraela. Boh mu povedal:


Pretože si žiadal toto, a nie dlhý vek, ani bohatstvo, ani život svojich nepriateľov, ale si si žiadal rozvahu pri spravovaní, urobím teda podľa tvojich slov. Dávam ti múdre a rozvážne srdce, takže tebe podobnému nebolo pred tebou a nebude ani po tebe. Dám ti aj to, o čo si nežiadal: bohatstvo a slávu, aby sa ti po celý život nikto spomedzi kráľov nevyrovnal." [1Kr 3]

Naša túžba po múdrosti, väčšmi než po čomkoľvek inom pominuteľnom, sa Bohu páči. A ak sme ochotní vzdať sa mnoho iných vecí, ako je sláva, úspech, bohatstvo, pohne to Božím srdcom. On je rozhodnutý nám ju dať.


Ja - múdrosť, milujem tých, čo ma milujú. Tí, čo ma túžobne hľadajú, nachádzajú ma. Pri mne nájdu bohatstvo a česť, trvalý blahobyt a spravodlivosť. Moje plody sú lepšie než zlato, než rýdze zlato, a moja úroda je lepšia než číre striebro. Chodím po ceste spravodlivosti, po chodníkoch práva, aby som zadovážila majetok tým, čo ma milujú, a naplnila ich pokladnice. [Prísl 8]

Tip:


Aké máš túžby? Možno nie sú zlé, ale akoby stále neboli naplnené. Skús ich vymeniť za túžbu po múdrosti. Napríklad, ak túžiš iba po pozornosti od ľudí, múdrosť ti ju prinesie. Môže ti priniesť väčší vplyv, popularitu, zvýši sa počet lajkov na tvojich príspevkoch na instagrame. Iní ľudia môžu povedať o tebe ako o Ježišovi: “Z kade len máš takú múdrosť?” A ty im môžeš ukázať zdroj, odkiaľ čerpáš.C h c e š j u a j t y ?


Naša spoločnosť tak veľmi potrebuje tých, ktorí sú napojení na Božie srdce - prameň múdrosti. Aj dnes potrebujeme ľudí ako Jozef, Daniel, Judita a Ester, ktorí sú plní Božej múdrosti a prinesú Božie riešenia do spoločenských, politických alebo ekologických problémov. Ľudí, ktorí prinesú do medziľudských vzťahov porozumenie, a jednotu napriek rozdielnosti.


Mať múdrosť je privilégium. Znamená to mať časť Božieho charakteru. Múdrosť mení svet.


Mám teda pre teba otázku: Chceš múdre srdce? Môžeš sa rozhodnúť už dnes. Rozhodni sa pre intímny vzťah s Bohom, vyhľadávaj miesto, kde si len ty a Boh, a túž po múdrosti. Viac, než po čomkoľvek inom, pominuteľnom. Boh je na tvojej strane. Boh sám nám ju túži dať.


Modlím sa za teba. :)


Váš Jany

učitel, milující přítel, skvělý leader, worshipper, Boží muž toužící po Boží přítomnosti

144 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page