top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraIGNITE projekt

R A D O S T ane b Můj pohled na radost a k tomu nějaké tipy a inspirace


Můj verš z Bible o radosti:

„Ty jsi obrátil můj nářek v tanec, … oděls mě radostí!“ Žalm 30:12

Tipy, jak „si vrátit radost“


1. Zastav se. Nadechni se. Děkuj. Vděčnost Tě postaví vždycky na nohy. Nechat na chvíli všechno, co se děje, a jen tak v klidu si sednout. Nadechnout se. Uklidnit se. Nechat své srdce, ať si odpočine a ať vidí to, o co opravdu jde. Ať vidí to, co je dobré a co jej naplňuje. Ať nedovolí strachu, stresu, nebo čemukoliv jinému oddělit Tě od radosti, kterou Ti Pán vydobyl! Radost je totiž Tvoje právo, které máš už od narození! On Tě touží mít šťastného. Touží po tom, aby Tvoje srdce bylo naplněné. Aby celý Tvůj život mohl nést Jeho svatou radost. Uvědom si totiž, že když máš Boha, máš všechno. Získal jsi to nejlepší, co jsi za celý svůj život mohl, a to je teda pořádný důvod k radosti, nemyslíš?


2. Chval. Duchovní zbraň, která Tě nikdy nezradí. K chvále jsi byl stvořen, proto v ní vždy nalezneš vše, co potřebuješ. Bůh přebývá na chválách svého lidu (Ž 22:4). Jeho přítomnost nás mění a k tomu „ve tvé přítomnosti je plnost radosti“ (Ž 16:11). Takže co? Chvála je naše 100%ní vítězství, našemu Bohu můžeme věřit, miluje nás totiž tak moc, že nám vždy dá to, co potřebujeme, a uklidní naše srdce. Potom můžeme už jen věřit a žít to, že „Hospodinova radost je vaše síla!“ (Neh 8:10).


3. Nahraď pochybnosti a strach Boží jistotou a láskou. Boží slovo Tě zachrání. Ať máš pochybnosti nebo strach v jakékoli oblasti, dej to Bohu a popros Ho o Jeho přeměnu. Odmítej negativní myšlenky o sobě nebo čemkoliv, co prožíváš, a přijmi znovu Jeho lásku a to, že On má všechno v rukách. Naslouchej Božímu slovu, tomu, co o Tobě i Tvé situaci říká ON.

Tipy, jak „si udržet radost“


Zůstaň s Ním Když budeš zůstávat s Otcem, budeš stále přijímat Jeho radost. Děkuj, chval, tanči Mu, zpívej, oslavuj Ho, nech se Jím milovat.

Uvědomuj si to Pracuj na tom, abys byl ve své mysli pevný jako hrad a myslel radostně! Od radosti se většinou oddálíme vždy, když dovolíme zlým myšlenkám pronikat hlouběji do našeho nitra. Vyslovuj to Slova mají moc! Když budeš vyslovovat radostné věci o sobě a situacích, kterými procházíš, bude jednodušší tomu i věřit.

Žij to Najdi způsoby, jakými konkrétně Ty můžeš radost prakticky žít. Napiš si např. seznam věcí, které Ti dělají radost a splň si je. Takto to můžeš udělat i pro své blízké, nezapomeň na to, že “sdílená radost – dvojitá radost!“

Dovol Bohu, aby z Tvé slabosti udělal síluVyužij toho momentu, když potřebuješ něco Ty nebo když Ti něco chybí, a udělej to pro ostatní. Uvidíš, jak skrze to porosteš, a tvá radost poroste skrze radost druhého.

Zůstaň věrný a zavaž se Nastav si například denní, jednotýdenní, jednoměsíční nebo jiný závazek sám se sebou, že budeš dělat radost Bohu, blízkým, sobě a nezanedbej ani jedno, protože všechny tři jsou stejně důležité!


Seznam věcí, kterými konkrétně ty můžeš udělat druhým radost


Buď s nimi! :čas je totiž nejvíce, co můžeme druhému darovat. Nic není vzácnějšího, než strávený čas s těmi, které milujeme.

Podporuj na dálku :posílej jim zprávy, dopisy nebo věci, co mají rádi :nahrávej jim knihy, které si chtěli vždycky přečíst :modli se za ně a říkej jim povzbuzující slova.

Starej se o ně :zjisti, co potřebují, co jim chybí, o čem sní a co chtějí :buď v tom s nimi: pomoz jim nebo je podpoř, jak nejlépe můžeš!

Udělej něco, co už jsi dlouho sliboval nebo splň, po čem dlouho touží :každý máme něco: “Jednoho dne ode mě dostaneš tento neskutečný dárek.” nebo “Příště už to ale fakt uklidím, mami.” :“Oooh, tak ráda bych zašla někdy do kina nebo divadla.” “Jak rád bych si s Tebou zahrál na klavír!”

Plň si své povinnosti a zbytečně je nestresuj :zkus si své věci a povinnosti dobře plánovat, aby ostatní na ně nemuseli zbytečně čekat nebo je za tebe dotahovat.

Vyjadřuj jim vděčnost :jejich jazykem lásky - slovy? dopisy? dary? časem?


Udělej si seznam konkrétních věcí, které ti dělají radost.

Uvědom si, jak Bůh dělá radost Tobě – díky čemu tě naplňuje radostí. A třeba si také veď seznam, který čas od času doplníš.


Modlitba za radost ve tvém srdci // aka Let´s pray together

Drahý Otče,děkuji Ti za to, že v Tobě můžu zažívat plnost radosti každý den nehledě na to, co se děje kolem mě. Děkuju Ti za to, že mi tuto radost dáváš zadarmo a že chceš, abych jí měl/a dostatek. Modlím se dnes za to, abych mohl/a vstoupit do Tvé radosti ještě víc a abys mi ukázal, jak ji mám prakticky žít a přinášet Tobě, druhým i sobě. Odevzdávám Ti tento můj proces přeměny a už teď Tě chválím za to, že mě svou radostí naplňuješ.Amen.

Vaše Kikuš33 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page