Vyhledat
  • IGNITE projekt

Nesobecká laskavost

Aktualizace: 2. led 2020

Co znamená laskavost? Když si toto slovo zadáte do google vyhledávače nebo do slovníku, najde vám to mnoho definicí.

Laskavost může být vlídný projev, dobré vychování, přívětivost, milosrdnost, dobrosrdečnost a mnoho dalšího.

O laskavosti se píše mnoho definic. Co to ale znamená?


Laskavost je vnímání hodnoty druhého člověka. Když se o někom mluví špatně, hájíme ho tím, že si na něm všímáme kladných věcí. Být laskavý znamená pochopit a přijmout, že člověk má taky své chyby. Stejně jako já, jako ty, jako kdokoliv jiný.


Laskavost znamená být velmi pozorný vůči druhému člověku. Všímat si, co druhý potřebuje a někdy vyžaduje obětování toho nejcennějšího, co máme – času. Je to jakýsi skutek lásky, kdy druhému s něčím pomůžeme, přestože víme, že nemáme čas. Může to být cokoliv. Manžel si všimne, že manželka je unavená, děti zase zlobily, do toho se připletly problémy v práci. A tak se rozhodne, že uklidí kuchyň, i když musí ještě udělat něco do práce. Ale udělá to, protože má svoji ženu rád. Laskavost znamená být nesobecký. Nemyslet pouze jen na sebe.


Laskaví ale můžeme být i k lidem, ke kterým nemáme blízko. Velmi se mi líbí podobenství o milosrdném Samařanu (viz Lk 10, 25–37). Ježíš vypráví o člověku, který šel pouští, když jej přepadli lupiči a polomrtvého jej tam zanechali. Šel kolem něj kněz a levita, nepomohli mu. Pak však šel kolem něj Samařan, bylo mu jej líto, a postaral se o něj. Samařan byl jediný z těch tří lidí, kterému bylo jedno, co ten trpící cizinec je zač, přestože Židé a Samařani se v té době neměli v lásce. Samařan věděl, že kdyby on byl tím zraněným a kolem něj šel Žid, Žid by na něj možná plivl a šel dál. Ale on na to nehleděl. Určitě spěchal, měl mnoho práce, a navíc mu mohlo hrozit nebezpečí. On se ale zastavil, aby se zraněného ujal.


Druhé největší přikázání zní „Miluj bližního svého, jako sám sebe.“

Laskavost je umět si všímat maličkostí a v případě potřeby nesobecky bližnímu pomoci.


Laskavost je klíčem k lásce.


Co znamená laskavost pro tebe?


Ježíš řekl: cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto bratří, pro mě jste udělali.
Mt 25, 31-46

Vaše Zuzka328 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše