top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraIGNITE projekt

Nesobecká laskavost

Aktualizováno: 2. 1. 2020

Co znamená laskavost? Když si toto slovo zadáte do google vyhledávače nebo do slovníku, najde vám to mnoho definicí.

Laskavost může být vlídný projev, dobré vychování, přívětivost, milosrdnost, dobrosrdečnost a mnoho dalšího.

O laskavosti se píše mnoho definic. Co to ale znamená?


Laskavost je vnímání hodnoty druhého člověka. Když se o někom mluví špatně, hájíme ho tím, že si na něm všímáme kladných věcí. Být laskavý znamená pochopit a přijmout, že člověk má taky své chyby. Stejně jako já, jako ty, jako kdokoliv jiný.


Laskavost znamená být velmi pozorný vůči druhému člověku. Všímat si, co druhý potřebuje a někdy vyžaduje obětování toho nejcennějšího, co máme – času. Je to jakýsi skutek lásky, kdy druhému s něčím pomůžeme, přestože víme, že nemáme čas. Může to být cokoliv. Manžel si všimne, že manželka je unavená, děti zase zlobily, do toho se připletly problémy v práci. A tak se rozhodne, že uklidí kuchyň, i když musí ještě udělat něco do práce. Ale udělá to, protože má svoji ženu rád. Laskavost znamená být nesobecký. Nemyslet pouze jen na sebe.


Laskaví ale můžeme být i k lidem, ke kterým nemáme blízko. Velmi se mi líbí podobenství o milosrdném Samařanu (viz Lk 10, 25–37). Ježíš vypráví o člověku, který šel pouští, když jej přepadli lupiči a polomrtvého jej tam zanechali. Šel kolem něj kněz a levita, nepomohli mu. Pak však šel kolem něj Samařan, bylo mu jej líto, a postaral se o něj. Samařan byl jediný z těch tří lidí, kterému bylo jedno, co ten trpící cizinec je zač, přestože Židé a Samařani se v té době neměli v lásce. Samařan věděl, že kdyby on byl tím zraněným a kolem něj šel Žid, Žid by na něj možná plivl a šel dál. Ale on na to nehleděl. Určitě spěchal, měl mnoho práce, a navíc mu mohlo hrozit nebezpečí. On se ale zastavil, aby se zraněného ujal.


Druhé největší přikázání zní „Miluj bližního svého, jako sám sebe.“

Laskavost je umět si všímat maličkostí a v případě potřeby nesobecky bližnímu pomoci.


Laskavost je klíčem k lásce.


Co znamená laskavost pro tebe?


Ježíš řekl: cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto bratří, pro mě jste udělali.
Mt 25, 31-46

Vaše Zuzka386 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page