top of page
Vyhledat
 • Obrázek autoraIGNITE projekt

10 tipů pro každodennost s Bohem

Možná, že to znáte. Ten boj, jak do svého nabitého dne vměstnat čas s Bohem. Jak si najít čas na modlitbu, na četbu Bible a tak dále. A možná, že znáte i ten pocit, že nejsme dost dobří pro Boha, že si nezasloužíme být Jeho děti, pokud se nám to nedaří.

Alespoň já to tedy znám. Tak jsem si dala dohromady několik tipů, které mi v tom pomáhají, a třeba se některý z nich bude hodit i tobě.


 • p o d í v e j s e n a s v ů j č a s p r a v d i v ě

Kde ho mám víc? Kde míň? Kde ho můžu lépe využít? Kde ho naopak využívám na maximum?

A v tomto přehledu svého “běžného týdne” si zkus vytyčit čas pro Boha. Tolik, kolik můžeš. Nedávej si přehnané cíle, které nemůžeš splnit.

Hodně může pomoct i p r a v i d e l n o s t - ráno, když vstanu / po obědě / po cestě do školy / při čekání na hodinu klavíru / v neděli večer. Čas s Bohem tak bude něco, s čím budeš předem počítat, a ne jen snažit se vměstnat ho do svých plánů.


 • u d ě l e j s i s v ů j m o d l i t e b n í p l á n “ n a m í r u “

Udělej si svůj modlitební plán. Přizpůsob ho svému času. Může to pro tebe být motivace, něco, čeho se můžeš držet. Přiřaď každému dnu v týdnu úmysl, na který chceš ten den myslet, napiš si tipy, jak se můžeš modlit (modlitba vlastními slovy, četba Bible a rozjímání, chvály, mše svatá, růženec atd. atd.)

Pokud chceš, můžeš využít i šablonu zdarma k vytisknutí ZDE.


 • z a p i s u j s i ú m y s l y s v ý c h m o d l i t e b

Měj vždy po ruce místo, kam si můžeš zapsat úmysl pro své modlitby - papír, poznámky v mobilu, deníček, diář. Vždy, když tě někdo poprosí o modlitbu nebo se objeví něco nového, za co se chceš modlit, zapiš si to. Zapiš si konkrétní osoby, konkrétní oblasti, zapiš si, v čem se chceš zlepšit nebo konkrétní požehnání, o která prosíš. Ve své modlitbě tento svůj seznam pak můžeš předložit Bohu a modlit se za každý jeden jeho bod. Budeš mít jistotu, žes na nic nezapomněl.

A o to větší radost budeš mít, až se po čase na něj podíváš a uvidíš, jak Bůh v těchto oblastech konal.


 • n e z a p o m í n e j n a v d ě č n o s t

Učme se vděčnosti. Vděčnost totiž plodí radost a pomáhá nám projít skrz těžká období. Je to obrovský dar. A proto se vyplatí mít místo, kam si své vděčnosti můžeš zapsat. Klidně 3 vděčnosti před spaním. Naučíš se tak na každém dni najít něco pěkného, za co můžeš být vděčný.

(Malý tip: Za rok 2019 si můžeš vyplnit i “vděčnostníček” zdarma k vytištění od Bílého místa. Najdeš ho TADY.)

 • m a l é v ě c i s B o h em

Vztah s naším Otcem nemusí být jen o modlitbě a času na kolenou. Zvi ho do celého svého dne a prožívej ho s Ním. Klidně úplné maličkosti. Když cestuješ do školy, pověz mu, jak se máš, co prožíváš, co tě dnes čeká. Když vstaneš, popřej mu dobré ráno nebo udělej třeba kříž. Když umýváš nádobí, když relaxuješ, sportuješ nebo cokoliv jiného, prožívej to s Ním. Jdi s Bohem na rande, na procházku, do kavárny, kamkoliv. Nechej ho být přítomným v Tvém dni.


 • s m o b i l e m v r u c e

Existuje tolik skvělých a inspirativních stránek, blogů, účtů na instagramu, stránek na facebooku, aplikací, podcastů, písní, přednášek a tak dále… Hledej hodnotné věci, čerpej z nich, inspiruj se, tvoř, sdílej. Hledej i s mobilem v ruce věci, které ti pomohou růst ve vztahu s Bohem.


 • k o u s e k č e t b y d e n n ě

Stačí chvilka, kousek kapitoly. Poznávej Ho i skrze jeho slova, skrze Bibli. Některé knihy Bible mají jen pár kapitol, které můžeš stihnout klidně během obědové pauzy, před začátkem školy nebo při cestě autobusem. Přečti si třeba jeden žalm nebo evangelium na den. Stáhni si Bibli do mobilu a měj ji po ruce.

A pokud bys chtěl i nějakou motivaci, můžeš si vytisknout tento přehled čtení Bible ZDE a zaznačovat si svůj pokrok.


 • r e f l e k t u j s v ů j d e n

Před spaním si nemusíš psát jen vděčnosti, ale můžeš zreflektovat celý svůj den. Povyprávěj Bohu o tom, cos prožil, s kým ses setkal, co pro tebe bylo těžké. Napiš si klidně i svá selhání a chyby, příprava na svátost smíření bude o to lehčí.

A pokud jsi deníkový typ, veď si i svůj d u c h o v n í d e n í k. Zapiš si vše, co prožíváš ve vztahu s Bohem, své modlitební úmysly, vděčnosti, otázky, reflexe, dopisy Bohu. Je úžasné se moct k některým věcem vrátit, vidět, že Bůh v té oblasti konal, posouval tě a byl v tom s tebou.


 • d á v e j s i v ý z v y / c í l e

Často se objevují nejrůznější výzvy jako “pevnější postavu za 30 dní” apod. Zkus si dát nějakou výzvu i v duchovním životě - půst od něčeho, přečíst Nový zákon, budování nějaké vlastnosti atd. a “zdokonaluj” tím sebe i svůj vztah s Bohem.


 • p o m o c n í č c i

Takový malý tip na závěr. Zkus si promyslet, co by ti mohlo pomoct udržet soustředěnost na vztah s Bohem. Vypros si od Otce s l o v o p r o t e n t o r o k (to, co Bůh chce říkat nad tvým životem - On je ve svém slovu věrný) / zkus si najít c i t á t z B i b l e nebo s v ě t c e - p a t r o n a p r o t e n t o r o k a neboj se prosit o pomoc.


Co říct závěrem? Jednou jsem byla na duchovním rozhovoru a dotyčný se mě zeptal, jak často a jak dlouho se modlím. Jeho reakce byla: “MÁLO! Měla by ses modlit 3 růžence denně atd. atd.” Odešla jsem s pláčem, s pocitem, že jsem absolutně selhala. Že pokud se takto nemodlím, nejsem hodna Boží lásky, že nejsem hodna být Jeho dcerou.

A tak jsem klečela, bála se vyslovit jakoukoliv modlitbu a plakala.


Bůh mi ale ukázal, že Jeho láska i identita Boží dcery není něco, co si můžu získat, zasloužit svým výkonem, a že stejně tak modlitba a vztah s Ním není o mém výkonu, ale o Jeho milosti a lásce. Bohu nejde o výkon, ale o postoj našeho srdce. Jakýkoliv čas s námi má pro Něj obrovskou cenu, je pro Něj vzácný, ať už trvá 5 minut nebo několik hodin.


Mějme na sebe v modlitbě i ve vztahu s Bohem nároky. Takové, které odpovídají naší situaci, ne přehnané. Snažme se je naplňovat, ale s vědomím, že to není o našem výkonu, ale o Jeho milosti a lásce!


není to o našem výkonu, ale o Jeho milosti a lásce!

Vaše Bětuš

72 zobrazení0 komentářů
bottom of page